Historia - Muzeum górnictwa w Harrachovie

Harrachovskie złoże żyłowe znane jest już od połowy XVIII wieku. Żyła główna składa się z fluorytu, barytu, galenitu i kwarcu. Prócz tego opisano tu kolejnych 38 minerałów.

Historia

Roboty rozpoznawczo-badawcze rozpoczęto w 1947 r., a w roku 1957 złoże przekazano do eksploatacji. Surowce tu pozyskane po przerobie wykorzystywano w przemyśle chemicznym i hutnictwie. W złożu wydrążono ślepy szyb oraz siedem chodników mniej więcej co 50 m, najniżej położony znajduje się więc na głębokości 350 m pod poziomem udostępnianej dziś do zwiedzania sztolni. W okresie, kiedy prowadzono tu wydobycie, wydrążono prawie 21,5 km korytarzy i 5391 wyrobisk pionowych. Wydobycie, jako nieopłacalne, ukończono 30.09.1992 r.

Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć Galeria zdjęć Galeria zdjęć Galeria zdjęć

--